Weet waar je staat met de EduCheck

De kennis en vaardigheden van het hele team bepalen het succes van de inzet van technologie binnen de school. Of het nu gaat om het inzetten van eigentijdse leermiddelen bij rekenen en taal, mediawijsheid, aandacht voor 21st Century Skills of om het gericht sturen van de organisatie: technologie speelt bij al deze processen een steeds belangrijkere rol.

 

Maar hier zit ook precies de moeilijkheid. Welke stappen moet je nu zetten om de school en het team verder te ontwikkelen? Er kan zóveel … waar begin je? Om hier een goed antwoord op te kunnen geven heb je antwoord nodig op vragen als: Waar staat de school nu? Welke ambities heeft het team? Welke ontwikkelbehoeften zijn er eigenlijk?

 

De antwoorden op deze vragen bieden een vertrekpunt voor de volgende stap naar eigentijdser, leuker en effectiever onderwijs. Voer de EduCheck uit en weet waar je staat!

Een heel duidelijk beeld van de school én per team

Wilt u een breed onderwijskundig beeld krijgen van waar uw instelling staat ten op zichtte van de actuele ontwikkelingen in het mbo? De EduCheck mbo brengt het voor u in beeld. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: eigentijdse didactiek, digitale leermiddelen, 21st Century Skills, samenwerking met omgeving, lerende organisatie, curriculum herontwerp en toetsing.

 

De EduCheck bestaat uit twee onderdelen: de EduCheck Persoonlijk en de EduCheck Organisatie. De EduCheck Organisatie brengt de huidige situatie en de ambities van uw directie, docenten en studenten in beeld. De EduCheck Persoonlijk geeft van het team en de individuele docenten het niveau en de leerbehoefte weer. Deze twee onderdelen worden samengevoegd in een overzichtelijke rapportage, wat uw start kan zijn om verder door te groeien en te ontwikkelen.

 

Bekijk het hele verhaal van Jack den Hollander, afdelingsmanager van het Cingel College Breda:

 

Van Toetsing tot 21st Century Skills

In de EduCheck vormt het kwalificatiedossier voor de mbo docent de basis. Het gaat om de kennis en vaardigheden in o.a. het uitvoeren van het onderwijsprogramma, het begeleiden van leerlingen tijdens de leerloopbaan, het construeren en hanteren van beoordelingsinstrumenten en het betrokken zijn bij de beroepspraktijkvorming.

 

Daarnaast is er aandacht voor verschillende bekende modellen uit de onderzoekswereld, zoals de 21st Century Skills van SLO.

 

De EduCheck bestaat uit:

  • een online vragenlijst over onderwijsbrede onderwerpen met specifieke aandacht voor de inzet van ict in het onderwijs
  • een uitgebreide rapportage met de resultaten van de school aangevuld met landelijke benchmarkgegevens
  • een grondige analyse van de respons door onderwijskundig experts

Alvast een voorproefje?

We hebben de EduCheck ontwikkeld om scholen te helpen helder te krijgen wat de stand van zaken is op het gebied van onderwijs en ict. Het is een diepgaand onderzoek waaraan, het liefst, alle leraren deelnemen. Dit doen we door middel van een online vragenlijst. Voorafgaand leggen we duidelijk uit aan het hele team waarom deelname belangrijk is. Dat helpt de respons te vergroten. Als alle antwoorden binnen zijn verwerken we deze in een heldere rapportage.

 

Meer weten? Bekijk de animatie!

Wil je ook weten waar je staat?

Neem contact met ons op!
Adres Ecustraat 9a,
4879 NP Etten-Leur
Openingstijden Van maandag tot en met vrijdag
van 08:30 tot 17:00
Telefoonnummer 088 489 67 00
E-mail adres Info@labtolearn.nl