Weet waar je staat met de EduCheck

De kennis en vaardigheden van het hele team bepalen het succes van de inzet van technologie binnen de school. Of het nu gaat om het inzetten van eigentijdse leermiddelen bij rekenen en taal, mediawijsheid, aandacht voor 21st Century Skills of om het gericht sturen van de organisatie: technologie speelt bij al deze processen een steeds belangrijkere rol.

 

Maar hier zit ook precies de moeilijkheid. Welke stappen moet je nu zetten om de school en het team verder te ontwikkelen? Er kan zóveel … waar begin je? Om hier een goed antwoord op te kunnen geven heb je antwoord nodig op vragen als: Waar staat de school nu? Welke ambities heeft het team? Welke ontwikkelbehoeften zijn er eigenlijk?

 

De antwoorden op deze vragen bieden een vertrekpunt voor de volgende stap naar eigentijdser, leuker en effectiever onderwijs. Voer de EduCheck uit en weet waar je staat!

Van Sectorakkoord tot 21st Century Skills

Wilt u weten hoe uw school ervoor staat m.b.t. de actuele ontwikkelingen in het vo? De EduCheck voor het voortgezet onderwijs brengt het voor u in beeld. De onderwerpen die aan bod komen zijn afkomstig uit het sectorakkoord vo, zoals de leerling centraal, eigentijdse voorzieningen en brede vorming. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan algemene didactiek en mediawijsheid.

 

De EduCheck bestaat uit twee onderdelen. De EduCheck organisatie brengt de huidige situatie en de ambities van uw directie, docenten en leerlingen in beeld. De EduCheck Persoonlijk geeft van het team en de individuele docenten het niveau en de leerbehoefte weer. Deze twee onderdelen komen samen in een overzichtelijke rapportage.

 

De EduCheck bestaat uit:

  • een online vragenlijst over didactiek met specifieke aandacht voor inzet ict in het onderwijs

  • begeleiding en toelichting voor het hele team voor en tijdens het beantwoorden van de vragen en stellingen
  • een grondige analyse van de respons door onderwijskundig experts

 

Alvast een voorproefje?

We hebben de EduCheck ontwikkeld om scholen te helpen helder te krijgen wat de stand van zaken is op het gebied van onderwijs en ict. Het is een diepgaand onderzoek waaraan, het liefst, alle leraren deelnemen. Dit doen we door middel van een online vragenlijst. Voorafgaand leggen we duidelijk uit aan het hele team waarom deelname belangrijk is. Dat helpt de respons te vergroten. Als alle antwoorden binnen zijn verwerken we deze in een heldere rapportage.

 

Meer weten? Bekijk de animatie!

Wil je ook weten waar je staat?

Neem contact met ons op!
Adres Ecustraat 9a,
4879 NP Etten-Leur
Openingstijden Van maandag tot en met vrijdag
van 08:30 tot 17:00
Telefoonnummer 088 489 67 00
E-mail adres Info@labtolearn.nl