De EduCheck: zicht op waar je staat

De externe ontwikkelingen waarmee scholen te maken krijgen zijn talrijk en volgen elkaar in hoog tempo op. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen, onderwijskundige methodes, regelgeving of opbrengstgericht werken. Maar hoe zit het met de impact van deze ontwikkelingen bij u op school? Aan welke punten moet uw school werken? Hoe staat het met de deskundigheid van de leraren en welke ontwikkelambities hebben zij?

 

Door middel van de EduCheck, een uitgebreide onderwijs- en ict-scan, brengen we de huidige en gewenste situatie in kaart. Bijvoorbeeld op het gebied van didactiek, de inzet van ict, 21st Century Skills en ict-bekwaamheid.

 

De EduCheck is er in 3 varianten: voor het primair onderwijs, met een focus op Vier in Balans, ict-bekwaamheid en 21st Century Skills. Voor het voortgezet onderwijs met het sectorakkoord als belangrijkste uitgangspunt. En een versie voor het middelbaar beroepsonderwijs waarbij op clusterniveau gerapporteerd kan worden.

 

Kies hieronder de sector waarin u werkt voor meer informatie over de EduCheck.

Ik ben werkzaam in het primair onderwijs

Naar de EduCheck po

Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs

Naar de EduCheck vo

Ik werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Naar de EduCheck mbo

Alvast een voorproefje?

We hebben de EduCheck ontwikkeld om scholen te helpen helder te krijgen wat de stand van zaken is op het gebied van onderwijs en ict. Het is een diepgaand onderzoek waaraan, het liefst, alle leraren deelnemen. Dit doen we door middel van een online vragenlijst. Voorafgaand leggen we duidelijk uit aan het hele team waarom deelname belangrijk is. Dat helpt de respons te vergroten. Als alle antwoorden binnen zijn verwerken we deze in een heldere rapportage.

 

Meer weten? Bekijk de animatie!

Neem vrijblijvend contact op!

Vraag direct informatie aan over de EduCheck
Adres Ecustraat 9a,
4879 NP Etten-Leur
Openingstijden Van maandag tot en met vrijdag
van 08:30 tot 17:00
Telefoonnummer 088 489 67 00
E-mail adres Info@labtolearn.nl