Onderwijs en technologie in Londen: food for thought

22 maart 2017: Themasessie Design Thinking in het onderwijs

29 maart 2017: Workshop: Get the picture? Hoe tekenen kan helpen leren!

Verwonderen en ontdekken in de Plusklas

8 tips om Minecraft effectief in te zetten in je les

Ervaringsgericht leren in het Ontdeklab

30 november: Themasessie Gamification in het onderwijs

De 5 beste lespakketten & tools om te leren programmeren

Veel interesse voor programmeren in het voortgezet onderwijs

9 november: Inspiratiesessie Prowise Presenter

5 oktober: Themasessie Leren Programmeren

Iris: een WhatsApp-spel over pesten